Loading

What is deed of cancellation?

A deed of cancellation of a sale unilaterally executed by the transferor does not create, assign, limit or extinguish any right, title or interest in the property and is of no effect. Such a document does not create any encumbrance in the property already transferred.
By registering a cancellation deed according to Indian law, you can stop the registration of your conveyance or title deeds (sell, gift, exchange, transfer). Any claims the purchaser of a property could have had against it are terminated by a cancellation deed, which is a legal instrument.

डीड ऑफ कॅन्सल म्हणजे काय?

हस्तांतरणकर्त्याद्वारे एकतर्फीपणे अंमलात आणलेली विक्री रद्द करण्याच्या कृतीमुळे मालमत्तेमध्ये कोणताही अधिकार, शीर्षक किंवा स्वारस्य निर्माण, नियुक्त, मर्यादा किंवा विझत नाही आणि त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. असा दस्तऐवज आधीच हस्तांतरित केलेल्या मालमत्तेमध्ये कोणताही भार निर्माण करत नाही.
भारतीय कायद्यानुसार रद्दीकरण डीडची नोंदणी करून, तुम्ही तुमच्या कन्व्हेयन्स किंवा टायटल डीडची (विक्री, भेट, देवाणघेवाण, हस्तांतरण) नोंदणी थांबवू शकता. मालमत्तेच्या खरेदीदाराच्या विरुद्ध कोणतेही दावे रद्दीकरण डीडद्वारे संपुष्टात आणले जातात, जे कायदेशीर साधन आहे.

what is Cancellation Deed?

कोणतेही दस्तऐवज रद्द करण्यासाठी रद्द करा डीड आवश्यक आहे. विक्री दस्तऐवज, विक्री करारासाठी करार, गिफ्ट डीड, पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी, कॅन्सुलेशन डीड अशी कागदपत्रे रद्द करावी लागतात.

कोणताही दस्तऐवज रद्द करण्यामागे बरीच कारणे आहेत.

जसे की खरेदीची संपूर्ण किंमत घेऊ शकत नाही, मालमत्तेच्या शीर्षकामध्ये कोणतीही अडथळा आहे. किंवा दोन्ही पक्षांमध्ये काही वाद आहेत. अशी अनेक कारणे असू शकतात की एका मालमत्तेऐवजी दुसर्‍या मालमत्तेऐवजी रद्द डीड द्यावी लागेल.

कॅन्सलेशन डीड असे दोन मार्ग आहेत…

[१] परस्पर समन्वय – परस्पर समन्वय (आपापसांत)
[२] कोर्टाच्या आदेशावरून विक्री कर रद्द करणे

[1] परस्पर समन्वय – म्युच्युअल समजून घेणे

हे रद्द करण्यासाठी सब-रजिस्ट्रार ऑफिसला कागदपत्र लिहावे लागेल, म्हणजे खरेदीदार आणि विक्रेता ज्याला रद्दबातल करारनामा लिहावा लागेल.

म्युच्युअल कॅन्सलेशन डीडसाठी, दोन्ही पक्ष उपस्थित असले पाहिजेत. जर त्या दोघांपैकी काहीही नसेल तर अशा प्रकारच्या रद्दबातल करारास मान्यता दिली जाऊ शकत नाही.

रद्दबातल करार रद्द करताना, तो दोघांच्या दरम्यान निश्चित केलेल्या नियमांनुसार दस्तऐवज रद्द करतो. म्युच्युअल सेव्हिंगद्वारे केलेले रद्दकरण डीचमुळे दोन्ही पक्षांचा वेळ वाचतो.

ओच्यूटरी हा एकमेव कागदजत्र रद्द करण्याचा आहे, जो शब्दलेखन लिहिणारा एकमेव पक्ष आहे.

सभागृहात लिहिलेला शब्दलेखन देण्यासारखे काहीही नाही. तर तो एकमेव आहे रद्दबातल करार. पण त्याला दोन साक्षीदार देखील आवश्यक आहेत.

[२] कोर्टाच्या आदेशावरून विक्री कर रद्द करणे

सेल डीडमध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये वाद असल्यास. किंवा त्या दोघांपैकी कोणासही सेल डीड रद्द करावयाचे असल्यास कोर्टामध्ये अर्ज करून कोर्टाचे आदेश न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे रद्द करता येतील.

परंतु कोर्टाचा आदेश घेण्यासाठी अर्जदाराला कोर्टासमोर आपला मुद्दा सिद्ध करावा लागतो. जर हे प्रकरण त्याला समजावून सांगण्यास सक्षम असेल आणि त्याच्यावर अन्याय केला गेला असेल तर नियमांनुसार न्यायालयाने त्याच्या आदेशावरून विक्री कर रद्द केला आहे.

कोर्टाच्या आदेशाने रद्द केलेला सेल डीड नोंदवण्याची गरज नाही.

कोर्टाच्या आदेशामुळे सेल डीडचे एकत्रीकरण होते. असे एकत्रीकरण करण्यासाठी कोर्टामध्ये अर्ज करताना कोर्टाचे फी स्टॅम्प भरावे लागते. कोर्टाचा आदेश मिळण्यासही बराच काळ लागू शकतो.

जर एखाद्याची संपत्ती त्याच्याशिवाय किंवा चुकीने विकली गेली असेल तर. किंवा एखाद्याची मालमत्ता त्याला सापळा लावून विकली गेली आहे. तर असा कागदजत्र रद्द करण्यासाठी बर्‍याच वेळा कोर्टात जावे लागते.

जर एखाद्याने मालमत्तेचे परीक्षण केले असेल आणि सेल डीडमधील मालमत्तेची किंमत भरण्यासाठी धनादेश दिले असतील परंतु त्या धनादेशाची रक्कम देण्यास माहित नसेल. म्हणजेच चेक बाऊन्स झाल्यास, विक्रेता त्याविरूद्ध अपील करू शकेल आणि विक्री करार रद्द करून विचारू शकेल.

ज्याने मालमत्ता खरेदी केली त्या व्यक्तीचे नाव खरेदीदाराचे असल्यास. परंतु डीड कोर्टाच्या आदेशासह त्याची विक्री रद्द केली आहे. म्हणून कोर्टाचा आदेश दर्शवून आपण जुन्या मालकाचे नाव मालमत्तेच्या कागदपत्रांवरून पुन्हा काढू शकता.

विक्री कर रद्द करणे – मुद्रांक शुल्क

विक्री डीड रद्द करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे. विक्रीच्या करारासाठी मुद्रांक शुल्क भरल्याप्रमाणेच रद्द करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरले जावे.

परंतु विक्रीसाठी केलेला करार रद्द करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरण्याची गरज नाही.

विक्री करार रद्द होताच खरेदीदारास मिळालेले सर्व अधिकार रद्द केले जातात. आणि विक्रेत्याला त्यांचे हक्क परत मिळतील. तसेच, लेख रद्द झाल्यावर, खरेदीदाराचे सर्व मालकी हक्क बंद होतात.

रद्दबातल करारानंतर, त्या मालमत्तेचा संपूर्ण मालक पुन्हा विक्रेता बनतो.
आहे. आणि तो मालमत्ता पुन्हा विकू शकतो.

एकदा सेल डीड झाल्यानंतर कराराने अशी कागदपत्रे नोंदविली आहेत. म्हणून त्यांच्या रद्द करण्याच्या कृत्यानंतरही आपण भरलेले मुद्रांक शुल्क अद्याप आपल्याला परत केले जात नाही.

Showing all 3 results