Loading
PRICE 100.00
SALES 0
TYPE Beer Bar

No license affidavit

तुम्हाला सिलबंद बाटलीतून बियर विक्री व्यवसाय सुरु करायचा असून अनुज्ञप्ती साठी मंजुरी मिळणेकामी तुम्हाला सदर प्रकरण सादर करावयाचे आहे. ज्यात तुमच्या नावावर अथवा तुमच्या घरच्यांच्या नावावर अजून पर्यंत कुठल्याच प्रकारचे लायसेन्स तुम्ही घेतलेले नाही

लायसेन्स (अनुज्ञप्ती) साठी मंजुरी मिळणेकामी मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे. १०० रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर मसुदा लिखाण करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून सदर मसुदा वर आपल्या दंडाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या आपले कार्य करा. हे सोपे आहे.

 


No license affidavit

लायसेन्स (अनुज्ञप्ती) साठी मंजुरी मिळणेकामी मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे. १०० रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर मसुदा लिखाण करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून सदर मसुदा वर आपल्या दंडाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या आपले कार्य करा. हे सोपे आहे.
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 19, 2023
Updated On:
February 19, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product