Loading

Admissions for Duplicate LC

तुम्ही इयत्ता १२वि च्या xyz शाळेमध्ये / कॉलेजमध्ये शिकत होता. दिनांक रोजी तुम्ही शाळा सोडली. असून तुम्हाला शाळेकडून शाळेचा दाखला मिळाला आहे परंतु आता काही कारणास्तव तो तुमच्याकडून गहाळ /हरविलेला आहे. आता तुम्हाला शाळेकडून डुप्लिकेट दाखला काढावयाचा आहे ज्यात तुम्हाला शाळेत प्रवेश देण्यात यावा यासाठी तुम्हांला / तुम्ही शाळेला प्रतिज्ञापत्र करून देता आहे.

शाळेकडून डुप्लिकेट दाखला मिळावा यासाठी १०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लाऊन प्रतिज्ञापत्र लिखाण करून द्यावयाचे आहे .

मसूदा मजकूर दिलेला आहे त्याचा वापर करा आपले कार्य करून शाळेकडून डुप्लिकेट दाखला मिळावा

नोट : दिनांक १ जुलै २००४ शासन निर्णयानुसार प्रतिज्ञापत्रसाठी मुद्रांकाची आवश्यकता नाही. फक्त तुम्हांला सध्या A ४ कागदावर शाळेला डुप्लिकेट दाखला मिळणेसाठी अर्ज कार्यवायाचा आहे. त्यावर ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून कागदावर लिखाण करून शाळेला द्यावयाचे आहे.

मसूदा मजकूर दिलेला आहे त्याचा वापर करा आपले कार्य करून शाळेकडून डुप्लिकेट दाखला मिळावा


Admissions for Duplicate LC

मसूदा मजकूर दिलेला आहे त्याचा वापर करा आपले कार्य करून शाळेकडून डुप्लिकेट दाखला मिळावा
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 18, 2023
Updated On:
February 18, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product