Loading

Duplicate BOARD Certificate lost

इयत्ता १० वी १२ वी चे बोर्डाचे सर्टिफिकेट हरविलेले आहे.त्यासाठी करून द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र

शाळेकडून बोर्डाचे सर्टिफिकेट मिळावा यासाठी १०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लाऊन प्रतिज्ञापत्र लिखाण करून द्यावयाचे आहे .

मसूदा मजकूर दिलेला आहे त्याचा वापर करा आपले कार्य करून शाळेकडून बोर्डाचे सर्टिफिकेट मिळावा

 


Duplicate BOARD Certificate lost

इयत्ता १० वी १२ वी चे बोर्डाचे सर्टिफिकेट हरविलेले आहे.त्यासाठी करून द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र शाळेकडून बोर्डाचे सर्टिफिकेट मिळावा यासाठी १०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लाऊन प्रतिज्ञापत्र लिखाण करून द्यावयाचे आहे .
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 18, 2023
Updated On:
February 18, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product