Loading

Duplicate Hall Ticket

परीक्षेचे ओरिजनल हॉल तिकीट हरविले आहे. आता तुम्हाला परीक्षेसाठी नवीन हॉल तिकीट काढायचे आहे. त्यासाठी तुम्हाला शाळेकडून परीक्षा देण्यासाठी डुप्लिकेट हॉल तिकीट ची आवश्यता आहे असे शाळेला ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून अर्ज करून द्यावयाचा आहे

सदर हॉल तिकीट हरविल्याची मजकूर/ मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे त्याचा वापर करून आपल्या शाळेला परीक्षेसाठी हॉल तिकीट पाहिजॆ असल्याचे अर्ज करून द्यावयाचा आहे.


Duplicate Hall Ticket

सदर हॉल तिकीट हरविल्याची मजकूर/ मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे त्याचा वापर करून आपल्या शाळेला परीक्षेसाठी हॉल तिकीट पाहिजॆ असल्याचे अर्ज करून द्यावयाचा आहे.
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 18, 2023
Updated On:
February 18, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product