Loading
PRICE 50.00
SALES 1

Collage Gap Application

पुढील शिक्षणासाठी गॅप सर्टिफिकेटची गरज आहे. असे अर्ज शाळेला /कॉलेजला करून देण्यासाठी.

अर्जाचा नमुना दिलेला आहे. सदर मसूदा तुम्ही प्रतिज्ञापत्रासाठी सुद्धा वापरू शकतात.पण दिनांक २६ जुलै २०१३-१४ शासन निर्णयानुसार प्रतिज्ञापत्रासाठी कोणत्याही मुद्रांकाची आवश्यकता नाही. नागरिक सध्या साध्या कागदावर ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून अर्ज करू शकतात.

मसुदा वापर करून गाळलेल्या जागा भरा .आपले कार्य करा.


Collage Gap Application

दिनांक २६ जुलै २०१३-१४ शासन निर्णयानुसार प्रतिज्ञापत्रासाठी कोणत्याही मुद्रांकाची आवश्यकता नाही. नागरिक सध्या साध्या कागदावर ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून अर्ज करू शकतात.
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 19, 2023
Updated On:
February 19, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product