Loading
PRICE 100.00
SALES 0

Government Hospital help

आई /वडील/ चुलता /चुलती इतर नातेवाईक मग तो काही असू शकतो. आजारपणामुळे पिडित आहे. आणि हॉस्पिटलला ऑपरेशन साठी येणार खर्च नातेवाईक/ मुलगा/मुलगी इतर करू शकत नाही कारण त्यांची हॉस्पिटलचा जास्तीचा खर्च करण्याची त्यांची परिस्तिथी नाही.

तुमच्या कुटुंबाचे /तुमचे वार्षिक उत्त्पन्न टाकून सदर सरकारी दवाखाना/ हॉस्पिटलला ऑपरेशन साठी येणार खर्च नातेवाईक/ मुलगा/मुलगी इतर का करू शकत नाही.
औषध उपचारासाठी तसेच पीडित व्यक्तीच्या ऑपरेशनसाठी हॉस्पिटल/दवाखाना यांच्याकडून वैद्यकीय उपचार निधी मिळणेसाठी सदर प्रतिज्ञापत्र करून द्यायचे आहे.

तयार मसुदा दिलेला आहे त्याचा वापर करून गाळलेल्या जागा भरा .आपले कार्य करा.


Government Hospital help

औषध उपचारासाठी तसेच पीडित व्यक्तीच्या ऑपरेशनसाठी हॉस्पिटल/दवाखाना यांच्याकडून वैद्यकीय उपचार निधी मिळणेसाठी सदर प्रतिज्ञापत्र करून द्यायचे आहे.
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 19, 2023
Updated On:
February 19, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product