Loading
PRICE 100.00
SALES 0

1 Poll line electricity

सिंगल/थ्री फेज मीटर कनेक्शन poll

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी शाखा यांचे कडून सिंगल/थ्री फेज मीटर कनेक्शन घेणेसाठी व कनेक्शन पोल वरून वीज ओढणेसाठी लाइनची आवश्यकता आहे त्यात

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी शाखा कंपनीच्या नियमाप्रमाणे विद्युत वितरण कंपनीने तुम्हाला किती टक्के सुपर व्हिजन चार्जेस लगावले आहे.तसेच कनेक्शन घेणेसाठी लागणारे इतर चार्जेस व परवाना धारक इलेक्ट्रिक कंत्राटदार कडून काम करून घेणार आहे कि नाही. असे प्रतिज्ञापत्र तयार करायचे आहे.

सिंगल/थ्री फेज मीटर कनेक्शन घेणेसाठी मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे. १०० रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर मसुदा लिखाण करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून सदर मसुदा वर आपल्या दंडाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या आपले कार्य करा. हे सोपे आहे.


1 Poll line electricity

सिंगल/थ्री फेज मीटर कनेक्शन घेणेसाठी मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे. १०० रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर मसुदा लिखाण करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून सदर मसुदा वर आपल्या दंडाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या आपले कार्य करा. हे सोपे आहे.
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 19, 2023
Updated On:
February 19, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product