Loading
PRICE 100.00
SALES 0

Federation worker

तुम्ही महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनीत कामाला आहेत.व तुम्ही एम.एस.इ.बी कंपनीकडून काही काळासाठी कर्ज घेतलेले आहे .किंवा घेणार आहेत.
सदर कर्जाची रक्कम तुम्ही/पत्नी/मुलगा सेवानिवृत्त तारखेपर्यंत फेडणार आहेत . असे प्रतिज्ञापत्र तुम्हाला कर्ज घेण्यापूर्वी लिखाण करून दयावयास लागते.

एम.एस.इ.बी कंपनीकडून कर्ज घेणेसाठीचा मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे. १०० रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर मसुदा लिखाण करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून सदर मसुदा वर आपल्या दंडाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या आपले कार्य करा. हे सोपे आहे.


Federation worker

एम.एस.इ.बी कंपनीकडून कर्ज घेणेसाठीचा मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे.आपल्या दंडाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या आपले कार्य करा. हे सोपे आहे.
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 19, 2023
Updated On:
February 19, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product