Loading
PRICE 100.00
SALES 0

Meter connection off

तुम्ही लाइट कनेक्शन घेतलेले होते परंतु तुमच्या भाऊबंदकीचे वादविवाद झाले आहे . सदर घेतलेले कनेक्शनचा तुम्ही सध्या वापर करीत नसल्याकारणाने तुम्हाला कनेक्शन बंद करायचे आहे.

लाइट कनेक्शन बंद साठीचा मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे. १०० रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर मसुदा लिखाण करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून सदर मसुदा वर आपल्या दंडाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या आपले कार्य करा. हे सोपे आहे.


Meter connection off

लाइट कनेक्शन बंद साठीचा मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे. १०० रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर मसुदा लिखाण करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून सदर मसुदा वर आपल्या दंडाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या आपले कार्य करा. हे सोपे आहे.
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 19, 2023
Updated On:
February 19, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product