Loading
PRICE 150.00
SALES 0

Police protection affidavit

तुम्ही अविवाहित आहात . परंतु आता तुम्हाला आवडत्या मुली /मुलासोबत लग्न करायचे आहे. परंतु ती / तो वेगळ्या धर्माची /जातीची/वंशाची/प्ररंपरेची आहे तिच्या /त्याच्या घरच्यांची सदर लग्नाला परवानगी नाही. सदर लग्नाला मुलगी / मुलगा ह्याच्या घरातील लोकांची अडचण निर्माण होऊ नये . यासाठी तुम्ही मुलगी / मुलगा ह्याच्या घरातील लोक लग्नाला अडचण निर्माण करू शकतील असे गावातील /तालुक्यातील पोलिस्टेशन कडुन संरक्षण मिळावे यासाठी तुम्हाला प्रतिज्ञापत्र पोलीस स्टेशन ला करून द्यावयाचे आहे.

पोलीस स्टेशन ला प्रतिज्ञापत्र तुम्हाला तुमच्या अधिकाऱ्याला बनवून द्यायला लागते १०० रुपयांच्या बॉंड पेपरवर ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प तिकीट लावून आपल्या अधिकाऱ्याची साक्षीदारासमक्ष स्वाक्षरी घ्या

पोलीस स्टेशन ला प्रतिज्ञापत्र तयार मसुदा दिलेला आहे त्याचा वापर करून गाळलेल्या जागा भरा .आपले कार्य करा.

 


Police Protection Affidavit

पोलीस स्टेशन ला प्रतिज्ञापत्र तयार मसुदा दिलेला आहे त्याचा वापर करून गाळलेल्या जागा भरा .आपले कार्य करा.
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 19, 2023
Updated On:
February 19, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product