Loading

Name change affidavit

तुमच्या कुठल्या विशिष्ट प्रकारच्या कागदपत्र जसे आधारकार्ड/मतदानकार्ड/ पॅनकार्ड मध्ये तुमच्या नावात बदल झालेला आहे. त्यासाठी तुम्ही सदर प्रतिज्ञापत्र करून देता आहेत.

उदाहरणार्थ ,

आधारकार्ड मध्ये तुमचे नाव प्रफुल्ल रमेश पवार असे लागलेले आहे
पॅनकार्ड मध्ये प्रफुल्लभाऊ रमेश पवार असे लागलेले आहे

तर आधारकार्ड व पॅनकार्ड मधील दोघेही एकच व्यक्ती आहे असे प्रतिज्ञापत्र तुम्हाला तुमच्या अधिकाऱ्याला बनवून द्यायला लागते १०० रुपयांच्या बॉंड पेपरवर ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प तिकीट लावून आपल्या अधिकाऱ्याची साक्षीदारासमक्ष स्वाक्षरी घ्या

एकच व्यक्ती असल्याचे प्रतिज्ञापत्र तयार मसुदा दिलेला आहे त्याचा वापर करून गाळलेल्या जागा भरा .आपले कार्य करा.

 


Name change affidavit

एकच व्यक्ती असल्याचे प्रतिज्ञापत्र तयार मसुदा दिलेला आहे त्याचा वापर करून गाळलेल्या जागा भरा .आपले कार्य करा.
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 19, 2023
Updated On:
February 19, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product