Loading
PRICE 100.00
SALES 0

Ration card lost

तुम्ही महाराष्ट्राचे नागरिक आहात. धान्य पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून भेटलेले केसरी / सफेद /पिवळे रंगाचे रेशनकार्ड तुमच्याकडून हरवले असल्यास तूम्हाला आता सरकारकडून मिळण्यात येणारे धान्य मिळत नसुन तुम्हांलाकेसरी / सफेद /पिवळे रंगाचे डुप्लिकेट रेशनकार्ड पाहिजे आहे. त्यासाठी तुम्ही हे प्रतिज्ञापत्र धान्य पुरवठा अधिकारी याना करून देत आहेत

नवीन रेशनकार्ड (शिधापत्रिका ) हरविले साठी चे तयार नमुना /मसुदा प्रतिज्ञापत्र दिलेला आहे. गाळलेल्या जागा भरा व ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प तिकीट लावून प्रतिज्ञापत्र तयार करा .व १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रिंट करून आपल्या दंडाधिकारी यांची स्वाक्षरी घ्या.आपण पूर्ण केले

टीप :- रेशन कार्ड काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्र आपल्या अधिकाऱ्यांना विचारून कागदोपत्री जोडावी.


Ration card lost

नवीन रेशनकार्ड (शिधापत्रिका ) हरविले साठी चे तयार नमुना /मसुदा प्रतिज्ञापत्र दिलेला आहे. गाळलेल्या जागा भरा व ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प तिकीट लावून प्रतिज्ञापत्र तयार करा .व १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रिंट करून आपल्या दंडाधिकारी यांची स्वाक्षरी घ्या.आपण पूर्ण केले
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 20, 2023
Updated On:
February 20, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product