Loading
PRICE 100.00
SALES 0

Reduction of name from Ration card.

(रेशनकार्ड मधुन मुलीचे नाव कमी करण्यासाठी)

तुम्ही महाराष्ट्राचे नागरिक आहात. धान्य पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून भेटलेले केसरी / सफेद /पिवळे रंगाचे रेशनकार्ड तुमच्याकडे आहे. तुमच्या मुलीचे लग्न झालेले असल्याकारणाने तुम्हांला तुमचे लग्न झालेल्या मुलीचे नाव तुमच्या रेशनकार्ड मधून कडून टाकण्याचे आहे. त्यासाठी तुम्ही हे प्रतिज्ञापत्र धान्य पुरवठा अधिकारी याना करून देत आहेत

रेशनकार्ड मधुन मुलीचे नाव कमी करण्यासाठी चे तयार नमुना /मसुदा प्रतिज्ञापत्र दिलेला आहे. गाळलेल्या जागा भरा व ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प तिकीट लावून प्रतिज्ञापत्र तयार करा .व १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रिंट करून आपल्या दंडाधिकारी यांची स्वाक्षरी घ्या.आपण पूर्ण केले

टीप :- रेशन कार्ड काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्र आपल्या अधिकाऱ्यांना विचारून कागदोपत्री जोडावी.

 


Reduction of name from Ration card.

टीप :- रेशन कार्ड काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्र आपल्या अधिकाऱ्यांना विचारून कागदोपत्री जोडावी.
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 20, 2023
Updated On:
February 20, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product