Loading
PRICE 100.00
SALES 0
TYPE Teachers

Teacher retirement affidavit for ladies

तुम्ही xyz शाळेमध्ये शिक्षक होता तुम्ही पंचायत समिती मध्ये xyz पदावर नोकरीस होते. आता तुम्ही सेवा-निवृत्त होत आहे. तुम्हाला दिलेला रकमेत सरकारची बाकी निघाल्यास तुम्ही पेन्शनमधून ती सरकारला/शाळेला परत कराल असे हमीपत्र /प्रतिज्ञापत्र तुम्हाला शाळेमधून रिटायर होतांना करून द्यावयाचे आहे

मागितल्यास असे प्रतिज्ञापत्र तुम्हाला तुमच्या शाळेला बनवून द्यायला लागते १०० रुपयांच्या बॉंड पेपरवर ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प तिकीट लावून आपल्या अधिकाऱ्याची साक्षीदारासमक्ष स्वाक्षरी घ्या

शाळेचे रिटायरमेंट प्रतिज्ञापत्र तयार मसुदा दिलेला आहे त्याचा वापर करून गाळलेल्या जागा भरा .आपले कार्य करा.

 


Teacher retirement affidavit for ladies

शाळेचे रिटायरमेंट प्रतिज्ञापत्र तयार मसुदा दिलेला आहे त्याचा वापर करून गाळलेल्या जागा भरा .आपले कार्य करा.  
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 19, 2023
Updated On:
February 19, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product