Loading
PRICE 100.00
SALES 0
TYPE Varas

BHUMI LEKHA VARAS APPLICATION & AFFIDAVIT

(भूमी लेख वारस अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र)

भूमी अभिलेख अधिकारी यांना वारस नोंद करणेसाठी चा अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र चा वारस नोंदीचा तयार नमुना/ मसुदा दिलेला आहे. त्याचा वापर करा १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नमुना आना. लिखाण करा/कम्प्युटरवर टाइप करा. दिलेले महत्वपूर्ण गाळलेल्या जागा भरा. तयार लिखाण प्रिंट करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट चिकटवा. आपल्या राहत असलेल्या गावातील /तालुक्यातील/शहरातील मा. कार्यकारी दंडाधिकारी यांची ऍफिडेव्हिटवर साक्षीदारासमक्ष स्वाक्षरी घ्या.

भूमी अभिलेख अधिकारी यांना वारस नोंद करणेसाठी चा अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र चा वारस नोंदीचा तयार नमुना/ मसुदा दिलेला आहे. त्याचा वापर करा

 


BHUMI LEKHA VARAS APPLICATION &  AFFIDAVIT

(भूमी लेख वारस अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र)
भूमी अभिलेख अधिकारी यांना वारस नोंद करणेसाठी चा अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र चा वारस नोंदीचा तयार नमुना/ मसुदा दिलेला आहे. त्याचा वापर करा १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नमुना आना. लिखाण करा/कम्प्युटरवर टाइप करा. दिलेले महत्वपूर्ण गाळलेल्या जागा भरा. तयार लिखाण प्रिंट करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट चिकटवा. आपल्या राहत असलेल्या गावातील /तालुक्यातील/शहरातील मा. कार्यकारी दंडाधिकारी यांची ऍफिडेव्हिटवर साक्षीदारासमक्ष स्वाक्षरी घ्या. भूमी अभिलेख अधिकारी यांना वारस नोंद करणेसाठी चा अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र चा वारस नोंदीचा तयार नमुना/ मसुदा दिलेला आहे. त्याचा वापर करा
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 20, 2023
Updated On:
February 20, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product