Loading

अन्न वस्त्र तरतुद विनामूल्य

अन्न वस्त्र तरतुद विनामूल्य फारकत पत्राचा नमुना /पुर्व मसुदा आपल्याला समजणे साठी दिलेला आहे. आपल्याला पाहिजे असणार्या गाळलेल्या जागा भरा. मसुद्याचा वापर करून आपण आपले फारकत पत्र मे. पब्लिक नोटरी अधिकारी यांच्या समोर आपल्या साक्षीदारासमोर उपस्थितीत राहुन लिखाण करू शकतो. हे सोपे आहे.

आपले फारकत पत्र लिखाण दिलेला आहे. आपण समजणे साठी सदर मजकूर / पूर्व मसूदा डाउनलोड करून घेऊ शकतात.

 

 

 

 


अन्न वस्त्र तरतुद विनामूल्य

फारकत पत्र मे. पब्लिक नोटरी अधिकारी यांच्या समोर आपल्या साक्षीदारासमोर उपस्थितीत राहुन लिखाण करू शकतो.  
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 21, 2023
Updated On:
February 21, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product